Tuotteemme

DH2 on nopeiden vuotojen ilmaisun- ja paikannuksen konsepti, joka sisältää DH MS asemia sekä palvelimessa sijaitsevan ohjelmiston vuotopaikan laskemiseksi.

DH2 järjestelmän käyttöohje (versio 1.0)

DH ERODE on DH2 konseptin lisäominaisuus, jolla mitataan kaukolämpöputkiston veden sähkönjohtavuutta tarkoituksena löytää lämmönvaihtimissa olevia raakavesivuotoja.

DH CEAL on DH2 konseptin lisäominaisuus, jolla paikannetaan hitaita ja hitaasti kasvavia vuotoja.

Mittaus- ja paikkatiedon yhdistetty visualisointi on prosessi, jossa mitatusta datasta johdettu informaatio esitetään ensisijaisesti piirtämällä kartan tai mittatarkan ilmakuvan päälle. Vuodonilmaisujärjestelmä DH2 käyttää edellä mainittua yhdistettyä visualisointia esittämään kaukolämpöverkon tilaa. GWM-Systems Oy rakentaa DH MS mittausasemien pohjalta asiakassovelluksia, joissa mittaustulokset tai niistä laskennallisesti johdetut tulokset esitetään paikkaan sidottuina. DH MS mittausasemien tekniikka mahdollistaa nopeiden muutosten ja ilmiöiden mittaamisen.